Propunerile UE privind reducerea consumului prin îmbunătăţirea eficienţei energetice

 

DESPRE CE ESTE VORBA?

 • Potrivit estimărilor, UE nu avansează în ritmul care i-ar permite să atingă obiectivul de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020.
 • În consecinţă, sunt propuse noi măsuri în domeniu, care ar trebui să readucă UE pe drumul cel bun.

CE AR URMA SĂ SE SCHIMBE?

 • Instituţiile publice vor trebui să achiziţioneze clădiri, produse şi servicii eficiente din punct de vedere energetic şi să îşi renoveze anual 3% din clădiri, pentru a reduce drastic consumul de energie.
 • Furnizorii de energie vor trebui să îi încurajeze pe utilizatorii finali să-şi micşoreze consumul prin îmbunătăţiri menite să sporească eficienţa, cum ar fi înlocuirea vechilor boilere sau izolarea locuinţelor.
 • Sectoarele industriale vor trebui să devină mai conştiente de posibilităţile de a economisi energie, iar companiilor mari li se va solicita să se supună unor audituri energetice o dată la 3 ani.
 • Consumatorii vor putea să îşi gestioneze mai bine consumul de energie cu ajutorul informaţiilor mai exacte furnizate de contoare şi facturi.
 • Transformarea energiei va fi monitorizată în ceea ce priveşte eficienţa, iar UE va propune, dacă este cazul, măsuri de îmbunătăţire a performanţei. De asemenea, va fi promovată cogenerarea de căldură şi electricitate.
 • Autorităţile de reglementare naţionale vor trebui să ia în considerare eficienţa energetică atunci când decid cum şi cu ce costuri se distribuie energia utilizatorilor finali.
 • Vor fi introduse sisteme de certificare pentru furnizorii de servicii energetice, pentru a asigura un nivel înalt de performanţă tehnică.

CINE AR BENEFICIA ŞI ÎN CE MOD?

 • Consumatorii ar beneficia de informaţii mai exacte, care le-ar permite să îşi controleze maibine consumul de energie şi să reducă valoarea facturilor la energie.
 • Mediul ar beneficia de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Organismele publice şi-ar putea reduce cheltuielile cu consumul de energie utilizând clădiri, produse şi servicii mai eficiente.
 • Economia UE ar beneficia de servicii de aprovizionare cu energie mai sigure, precum şi de creşterea economică decurgând din crearea de noi locuri de muncă, în special în domeniul renovării clădirilor.

CARE SUNT URMĂTORII PAŞI?

 • Odată ce propunerea este adoptată de Parlamentul European şi Consiliu, ţările UE vor trebui să transpună normele în legislaţia naţională în termen de un an.
 • Progresele realizate în direcţia atingerii obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20% până în 2020 vor fi analizate în 2014. Dacă se constată că nu sunt pe măsura aşteptărilor, vor fi propuse obiective obligatorii la nivel naţional în ceea ce priveşte eficienţa energetică.

 

[fb_button]

 Leave a Reply