CertCraft

Titlul proiectului: Certificarea viitorilor executanți (meseriași)  pentru realizarea clădirilor cu un consum minim de energie, este conform cu Directiva 27/2012/UE bazat pe ISO 17024:2012 și ECVET (CertCraft ISO și ECVET)

Durata de implementare a proiectului: 1 Decembrie 2013 – 30 Noiembrie 2015.

Finanţator: Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – Programul Leonardo Da Vinci.

Parteneri:  IG Passivehaus Plus (AT), Weiterkommen Verein Für Bildung und Nachhaltigkeit (AT), Campus Sursee Bildungszentrum Bau (CH), Passzívház Építők Országos Szövetsége (HU), Falcon-Bau Bt (HU), Asociatia Casa Pasiva (RO)

Obiective (scopuri)

Pentru realizarea obiectivelor 20-20-20 ale UE, legate de energie şi schimbarile climatice, este necesar un efort marit din partea statelor membre. În special in cazul reabilitărilor termice a clădirilor existente, unde mai exista multe de făcut. În cadrul proiectului CertCraft ISO & ECVET trebuie indeplinite următoarele sarcini:

  • Dezvoltarea cursului PHCC pentru meșterii care lucreză în execuția caselor pasive si a clădirilor cu o eficientă energetică sporită
  • Adaptarea la starea reală a cadrului național și european
  • Realizarea unui modul referitor la reabilitarea termică a clădirilor existente

Grupuri ținta

Meșterii, în special zidari, dulgheri, instalatori. Iar in afară de acestea trebuie instruiți si trainerii pentru a derula cursurile. Participanții vor primi certificate personale ISO 17024; cursul va satisface noile cerințe impuse de standardul european pentru formarea profesionala continua (ECVET).

Rezumat

După lansarea a Directivei privind eficiența energetică 2102/27/EU, Uniunea Europeană a recunoscut că efortul actual legat deobiectivele 20-20 nu ar putea fi atinse de către statele membre până în 2020. Un accent deosebit este pus pe așa-numitele cladiri cu un consum de energie apropiat de zero in cadrul locuințelor și a constructiilor noi in viitorul apropiat. În plus rata șomajului în sectorul construcțiilor, împreună cu creșterea numărului de meseriași calificați va ajuta la obținerea în cele din urmă a obiectivul 20-20 și va oferi autorităților naționale rezolvarea unor probleme variate și interconectate. Proiectul “Certificarea viitorilor executanți (meseriași)  pentru realizarea clădirilor cu un consum minim de energie, este conform cu Directiva 27/2012/UE bazat pe ISO 17024:2012 și ECVET (CertCraft ISO și ECVET),” va utiliza și rezultatele proiectului finalizat anterior, proiectul INTERREG IVA AT-HU.

Cursul de formare pentru executantii caselor pasive (PHCC) va avea in vedere atât Directiva de Eficienta energetica 27/2012/UE cât si noul ISO 17024:2012. Cursul de formare astfel dezvoltat PHCC+ va include în toate țarile partenere elementele cheie revizuite ale cursului existent: manualul de curs (peste 170 pagini), programul de formare , graficul de timp, curs practic pe pereți demonstrativi, un curs online și sistemul de certificare a persoanelor ISO 17024:2003 adaptat pentru aplicarea Directivei de Eficienta Energetica 27/2012/UE si ISO 17024:2012

În plus , partenerii implicați în activitățile de formare profesională se vor strădui pentru integrarea deplină a cursului PHCC+ în activitățile lor de formare de zi cu zi. Acest lucru va permite serviciilor naționale pentru ocuparea Fortei de Muncă, impreună cu care partenerii desfășoară deja cursuri de formare profesională ca să ofere meseriașilor șomeri posibilitatea urmăririi cursului de formare profesională PHCC+, oferindu-le mai multe opțiuni de calificare pe piața construcțiilor.

La finalul proiectului, in cadrul acestuia se vor desfăsura 8 cursuri in țarile partenere, care vor rezulta 180 de meseriașsi calificati si certificati și va rezulta si o echipa de 75 de traineri in vederea susținerii in continuare a cursurilor in țarile partenere.

Pe plan European proiectul CertCraft va avea un impact pe termen mediu si lung intr-un mod sustenabil, in cazul in care consorția va fi in măsură sa aducă cursul acreditat de formare profesională direct la grupurile ținta și formarea profesională a acestora.

Structura proiectului

WP 1: Gestionare si coordonare proiect
WP 2: Analiza cadrului și dezvoltarea materialelor din cursul PHCC
WP 3: Traducerea si adaptarea cursului PHCC+
WP 4: Transferul de formare și inovație
WP 5: Evaluarea și asigurarea calitații proiectului
WP 6: Diseminarea și exploatarea rezultatelor

Informaţii suplimentarehttp://www.certcraft.eu/

Programul de certificare a executantilor caselor pasive conform ISO 17024:2012:

Certification Programme „PASSIVE HOUSE CRAFTSPERSON – PLUS / PHCCPLUS
[PASSIVE HOUSE (PH) / PLUS ENERGY BUILDING (PEG) / ZERO ENERGY BUILDING (NEG)]“

Anexa la Programul de certificare a executantilor caselor pasive conform ISO 17024:2012:

Appendix 1 to the Certification Programme
Passive- / Nearly Zero Energy Building Craftsperson – PLUS / PHCCPLUSLeave a Reply